Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του λιμένος του Διαφανίου από μεγάλο όγκο απορριμάτων. Από το βυθμό απομακρύνθηκαν  6 μπαταρίες, δίκτυα και πετονιές, φίλτρα λαδιού κινητήρων, κουτάκια αναψυκτικών κ μπύρας, κιούρτοι , προστατευτικά κιγκλιδώματα του λιμανιού, κινητήρες και άλλα αντικείμενα.  Στην επιχείρηση συμμετείχαν Read More →